Varautuminen

Varautumisella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään turvaamaan yhteiskunnan toiminta kaikissa tilanteissa. Varautumistoimenpiteitä ovat esimerkiksi valmiussuunnittelu, etukäteen tehdyt tekniset ja rakenteelliset valmistelut, koulutus, valmiusharjoitukset sekä henkilöiden, tilojen ja kriittisten materiaalien varaukset.

Väestönsuojelu tarkoittaa Geneven sopimuksessa tarkemmin määriteltyjen humanitääristen tehtävien suorittamista, joiden tarkoituksena on siviiliväestön suojelu vihollisuuksien ja onnettomuuksien vaaroilta ja auttaminen selviytymään niiden välittömiltä vaikutuksilta sekä välttämättömien edellytysten luominen eloonjäämiselle. Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat toimialaansa kuuluvista väestönsuojelutehtävistä.

 

Väestön varoittattamiseksi voidaan väestönhälyttimillä antaa yleinen vaaramerkki (taajamissa sijaitsevien kiinteiden väestöhälyttimien kuuluvuusalueella asuu noin 70 % Kymenlaakson asukkaista). Lisäksi voidaan antaa vaaratiedotteita radiossa sekä teksti-TV:llä (vaaratiedotteet s. 112 muut viranomaistiedotteet s. 866) ja käyttää tiedottamiseen mm. TV:tä, internetiä, kaiutinautoja tai painettua media.

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Vaaramerkki kehottaa ulkona olevia siirtymään sisälle. Yleisen vaaramerkin jälkeen annetaan radiossa tietoja varoituksen syystä ja suojautumisohjeita. Sisälle suojautuminen ja ohjeiden noudattaminen on riittävä toimenpide yleisen vaaramerkin soidessa, vasta viranomaisten erillisestä kehotuksesta suojaudutaan väestönsuojiin.

Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva hälytysääni. Katso yleinen vaaramerkki

Vaara ohi-merkki on yhtämittainen, tasainen merkkiääni. Se ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi.

Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni. Kokeilumerkkiä käytetään hälytinjärjestelmien käyttökunnon testaukseen.vss

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:

1. Siirry sisälle. Pysy sisällä.

2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.

3. Aavaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.

4. Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.

5. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla.

Yleinen vaaramerkki tutuksi animaation avulla.

Toimintaohjeet löytyvät myös YLE Teksti-TV sivu 868, puhelinluettelojen alkulehdiltä "Ohjeet vaaratilanteissa".

Väestönsuojaaminen

Normaaliolojen onnettomuus- ja muissa vaaratilanteissa väestö varaudutaan suojaamaan sisätiloihin tai evakuoimaan. Poikkeusoloissa väestö varaudutaan suojaamaan hyökkäysvaikutusten riskialueilla väestönsuojien ja evakuointien avulla. Muualla väestö suojataan tilanteen vaatimalla tavalla, joko evakuoimalla tai suojaamalla parhaan suojan antaviin sisätiloihin tai olemassa oleviin väestönsuojiin.

IV-kone_vaestonsuoja

Väestönsuoja

Väestönsuojat on tarkoitettu suojaamaan ihmisiä poikkeusolojen aikana. Tilanteen niin vaatiessa viranomaisten kehotuksesta väestönsuojat kunnostetaan käyttökuntoon jonka jälkeen voidaan kehottaa suojautumaan väestönsuojiin.

Väestönsuoja voi olla rakennuksen oma tai useamman rakennuksen yhteinen. Se sijaitsee yleensä kellarikerroksessa ja sen oveen on merkitty sininen tasasivuinen kolmio oranssilla pohjalla.Vestnsuojelu

Uudisrakentamisen yhteydessä tulee rakentaa väestönsuoja rakennusta tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asutaan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on rakennettava, jos rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala on vähintään 1500 neliömetriä. Väestönsuoja suojaa säteilyltä, kaasuilta, sortumilta ja tavanomaisilta aseilta. Suojan ovi merkitään väestönsuojelun kansainvälisellä tunnuksella. Normaalioloissa väestönsuojaa voidaan käyttää esimerkiksi varastona, sosiaalitilana tai harrastustilana. Suoja tulee saada käyttökuntoon 72 tunnissa.

Kunnat ovat rakentaneet yleisiä väestönsuojia, suojaamaan alueella asuvia, työskenteleviä tai oleskelevia sekä ulkona liikkuvia henkilöitä varten, joita ei voida muuten riittävästi suojella. Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella on yleisiä väestönsuojia Kouvolassa, Haminassa ja Kotkassa.

Yleisien väestönsuojien sijainnit:

Kotka

Kouvola

Hamina

Omatoiminen varautuminen

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Omatoimisen varautumisen velvoite koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.

Lisätietoja: Ohjeet ja Lomakkeet

Varautumisen tietopankki