Onnettomuuksien ehkäisy


Kansi paloturvaop 2013Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään onnettomuuden  todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentää onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja. 

Kymenlaakson alueelle on laadittu valvontasuunnitelma, jossa kerrotaan pelastusviranomaisen valvontaan liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja määrälliset suureet liittyen onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.

Pelastustoimelle on säädetty tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi tehtäväksi mm. huolehtia pelastustoimen alaan kuuluvasta turvallisuusviestinnästä sekä palotarkastuksista, seurata onnettomuusuhkia sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä ja ryhtyä johtopäätösten perusteella toimenpiteisiin, ohjata yritysten ja laitosten omatoimiseen varautumiseen valmentavaa koulutusta, sekä järjestää koulutusta asuintalojen ja laitosten suojeluhenkilöstölle.

Pelastustoimi toimii lisäksi asiantuntijana pelastustointa koskevissa asioissa sekä vastaa nuohouksen järjestämisestä alueellaan.

Lisätietoja: Ohjeet ja Lomakkeet