Nuohous

Suomessa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Kymenlaaksossa piirinuohous lakkaa 30.6.2019. Rakennuksen omistajan tai haltijan on jatkossa itse tilattava nuohous haluamaltaan yrittäjältä. Nuohoustyön tekijältä edellytetään jatkossakin nuohoojan ammattitutkintoa.

Pelastuslaitoksilta siis poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Säännöllinen nuohous pitää savuhormit puhtaina ja estää nokipalojen syntymisen. Lisäksi nuohooja tarkistaa tulisijojen, hormin ja piipun kunnon, mikä auttaa välttämään hormin tai tulisijan halkeamasta aiheutuvat tulipalot. Piipunhattu vähentää sään aiheuttamia vaurioita.

Yhteystietoja löytyy esim. www.nuohoojat.fi 

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Nuohooja huolehtii työllään kiinteistöjen paloturvallisuudesta puhdistamalla tulisijat ja savuhormit. Lisäksi hän tarkistaa suojaetäisyydet, ilmoittaa havaitsemansa puutteet ja viat ja opastaa tulisijan käyttäjiä.

Jotta nuohous voidaan suorittaa turvallisesti, tulee rakennuksen tikkaiden, kattokulkuteiden osat ja katon turvavarusteet pitää sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Niiden kunnossapidosta vastaa rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.

Alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä ja valvoo nuohousta alueellaan. Rakennuksen omistajan, haltijan ja huoneiston haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että tulisijat ja savuhormit on huollettu ja puhdistettu määräysten mukaisesti.

 

Kerran vuodessa nuohotaan

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen
Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen
Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit

 

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit

Muut nuohoukset

Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.Kaasukäyttöisten tulisijojen ja niiden hormien puhdistukselle ei ole asetettu määrävälejä, vaan niiden puhdistus on käyttäjän vastuulla. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa määrätä niiden puhdistuksen.Pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä nuohouksen.

 

Nuohouksen järjestäminen

Kymenlaakson pelastuslaitos on päättänyt nuohouspalveluiden järjestämisestä kunnittain yksityisiltä nuohouspalvelujen tuottajilta (piirinuohousjärjestelmä).
Nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja alueen pelastustoimen palveluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto.

Nuohoustyön maksuperusteet

Nuohousmaksun suuruus perustuu tulisijojen ja savuhormien määrään. Nuohoojan laskutus perustuu Kymenlaakson pelastuslaitoksen vahvistamaan nuohousyksikkö hintaan. Nuohousmaksu on suhteellisen pieni menoerä paremmasta paloturvallisuudesta ja säästyneestä energiasta.

 

Esimerkkejä nuohousmaksuista

Nuohousyksikön hinta on Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella 9.3.2017 lukien 0,74 alv 0%

Nuohoajien yhteystiedot

Lisätietoa nuohouksesta: Nuohousalan Keskusliitto ry