Koulutus

Kuinka tulisi toimia tulipalon sattuessa? Mitä sammutusvälineitä kotona tai työpaikalla tulisi olla? Mitä pitikään muistaa rasvapalon sattuessa?

Muistathan, että rakennuksen omistajan, haltijan sekä toiminnan harjoittajan lakisääteisenä velvollisuutena on

- ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja myös muiden vaaratilanteiden syntymistä

- varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteessa

- varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin omatoimisesti kykenee

- ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä

- toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

On siis tärkeää oppia tunnistamaan vaaratilanteet ennakolta ja osata toimia oikein onnettomuustilanteessa. On myös ensiarvoisen tärkeää toimia ennaltaehkäisevästi niin, ettei onnettomuuksia synny turhaan.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen viranhaltijat antavat maksutta ohjausta ja neuvontaa arjen turvallisuuteen ja omatoimiseen varautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Koulutusta omatoimisesta varautumisesta Kymenlaakson pelastuslaitos järjestää yhteistyössä Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton, KASPELIn kanssa.

 

Räätälöityä turvallisuuskoulutusta voi tiedustella tarkemmin palomestari Ari Särkältä

- sähköpostitse: ari.sarkka (at) kympe.fi

- puhelimitse: 044 702 6360

 

sekä

 

Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton toimistosta

- sähköpostitse: toimisto (at) kaspeli.fi

- puhelimitse 05 7411 400